O metodzie

W Czerwonej Budce stosujemy
nauczanie komplementarne,
czyli tzw. blended learning.
Co to oznacza?

  • Nie przekreślamy tradycyjnych metod, najskuteczniejsze i najlepsze spośród nich łączymy z nowoczesnymi i nowatorskimi formami nauczania, by osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty.
  • Eliminujemy z procesu szkolenia te elementy nauczania, które są czasochłonne oraz oceniane jako mało stymulujące i nużące.
  • Dopasowujemy formy pracy do indywidualnego stylu uczenia się każdego z naszych kursantów.
  • Koncentrujemy się na tych obszarach poznawania i doskonalenia języka, które trudno jest opanować w domu samodzielnie.
  • Wykorzystujemy multimedia i zadania interaktywne.
  • Podczas zajęć z trenerem / lektorem koncentrujemy się na doskonaleniu umiejętności porozumiewania się, wymiany opinii, prowadzenia dyskusji i konwersacji.
  • Udostępniamy platformę e-learningową z bogatym zbiorem interesujących i zabawnych tekstów, ścieżek dźwiękowych i filmowych (dołączony jest do nich skrypt) oraz zadań gramatycznych, leksykalnych i stylistycznych. Kursant ma nieograniczoną ilość czasu na to, by się zapoznać z materiałami i aby wykonać zadania. Są one sprawdzane natychmiast i można do nich powracać dowolną ilość razy.
  • Istotnym czynnikiem w procesie efektywnego nauczania jest także osobisty kontakt nauczyciela z kursantem, który budujemy od naszych pierwszych spotkań.